Cloudmigratie van je applicatieportfolio: een stappenplan

08.08

Bij CloudFuel zijn we gespecialiseerd in applicatiemoderniseringsprojecten waarbij we bedrijven begeleiden bij het optimaliseren van hun portfolio voor de cloud. Het migratieproces kan lang en ingewikkeld zijn, dus voorbereiding is essentieel. In deze blog schetsen we de belangrijkste stappen om uw portfolio en organisatie voor te bereiden op de reis naar de cloud. Laat ons meteen beginnen!

Fase 1: Migratie Strategie  

Stap 1: Bepaal je motivatie  

Om een migratietraject te starten, heb je een duidelijke richting nodig die aansluit bij de unieke behoeften van jouw organisatie. Het definiëren van doelstellingen is een cruciale stap in dit proces en om dit effectief te doen, is het essentieel om de potentiële voordelen van de overstap naar de cloud te begrijpen. Een manier om deze voordelen te beoordelen is door de vier pijlers van cloud-native applicaties te onderzoeken. 

 1. Methodologie: DevOps bevordert de samenwerking tussen ontwikkelteams en operations. Door governancepraktijken te implementeren, kunt u ervoor zorgen dat uw softwarereleaseproces duidelijk en uniform is. Hiermee kun je Infrastructure as Code (IaC) en vaste technologie stacks gebruiken om je resources te beheren.  
 2. Automatisering: Continuous Integration and Delivery (CI/CD) betekent het implementeren van verschillende tools voor het snel en van hoge kwaliteit leveren van waarde aan eindgebruikers. Hiermee kun je alle processen volledig automatiseren, inclusief het bouwen en deployen van je applicaties. Het gebruik van CI/CD-pijplijnen zal de time-to-market aanzienlijk verkorten en menselijke knelpunten in het proces elimineren.  
 3. Modulariteit: Met microservices kun je applicaties opsplitsen in kleine maar efficiënte modules of services. Dit vereist een zorgvuldige afweging van schaalbaarheid, kostenoptimalisatie en functionele vereisten, vooral wanneer er meerdere ontwikkelteams bij betrokken zijn. Of met andere woorden: microservices zijn niet altijd de oplossing.  
 4. Infrastructuur: je kunt containerisatie gebruiken als basis van je portfolio, om flexibiliteit en schaalbaarheid te garanderen voor workloads op module- en service-niveau. Containers bieden lichte, geïsoleerde en schaalbare omgevingen. Ze zorgen ook voor eenvoudige portabiliteit en herbruikbaarheid tussen verschillende cloudproviders.  

Voor een allesomvattende aanpak raden we aan om deze vier pijlers te koppelen aan de vijf elementen van Microsofts Azure Well-Architected Framework: betrouwbaarheid, kostenoptimalisatie, operational excellence, prestatie-efficiëntie en beveiliging. De pijlers benadrukken de doelen voor je organisatie en de zakelijke voordelen van cloud-native applicaties (wat je wilt), terwijl het Well-Architected Framework dient als een goede herinnering aan de noodzakelijke elementen in een cloud-native omgeving (wat je nodig hebt).  

Houd in het achterhoofd dat het onmogelijk is om de perfecte architectuur te vinden. Het blijft echter cruciaal om doelstellingen te prioriteren en een op maat gemaakte oplossing te vinden die voldoet aan uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Stap 2: Applicatieportfolio    

Nu je de potentiële voordelen van applicatie migratie begrijpt, is het tijd om je te verdiepen in de volgende stappen van het migratietraject. De tweede stap bestaat uit het creëren van een applicatieportfolio en het uitvoeren van een high-level intake analyse van de bestaande infrastructuur en applicatie architectuur.    

Maak om te beginnen een uitgebreide inventarisatie van alle applicaties binnen jouw organisatie.  Documenteer belangrijke details over elke applicatie, zoals het doel, afhankelijkheden, gegevensstromen en koppelingen met andere systemen. Dit portfolio zal dienen als een waardevolle bron tijdens het migratieproces. 

Voer tegelijkertijd een high-level intake uit van jouw infrastructuur en applicatie architectuur. Evalueer de huidige staat van jouw technologie stack, inclusief servers, databases, netwerken en andere relevante componenten. Deze beoordeling helpt je inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de bestaande infrastructuur en de compatibiliteit met cloudomgevingen.

Stap 3: Migratiestrategie en -planning  

Met het applicatieportfolio in de hand en een goed begrip van jouw infrastructuur en architectuur, bent u nu klaar voor de cruciale derde stap: het definiëren van een migratiestrategie voor elke applicatie en het maken van een high-level plan om het migratieproces te begeleiden.  

Sommige applicaties zijn wellicht geschikt voor een ‘lift-and-shift’-migratie, terwijl andere baat kunnen hebben bij een uitgebreide moderniseringsaanpak. Houd bij het bepalen van de migratiestrategie rekening met factoren zoals dependencies, gegevensmigratie, security overwegingen en eventuele vereisten op het gebied van regelgeving of compliance. Hier volgt een lijst met de meest voorkomende migratiestrategieën: 

 • Ignore: applicaties die niet binnen de scope van de migratie vallen of helemaal geen impact ondervinden van de migratie, zoals desktop applicaties of Software as a Service (SaaS) applicaties.  
 • Retire: buiten gebruik gestelde of end-of-life applicaties die niet hoeven te worden gemigreerd en waarvoor geen herconfiguratie van verbindingen nodig is om te zorgen dat ze blijven werken.  
 • Repurchase (drop-and-shop): applicaties die worden vervangen door een alternatief van een derde partij, vaak een SaaS-applicatie.  
 • Retain: applicaties die momenteel moeilijk te migreren zijn vanwege complicaties, maar in de toekomst gemigreerd kunnen worden. 
 • Reconfigure: het herconfigureren van verbindingen of afhankelijkheden in software van derden, desktoptoepassingen of SaaS-toepassingen die behouden blijven om een blijvende werking te garanderen.  
 • Relocate: het verplaatsen van bestaande Azure resources, binnen dezelfde tenant of naar een andere tenant.  
 • Rehost (lift-and-shift): het zuiver verplaatsen van een applicatie van on-premises of een andere cloud-provider resources naar Azure. Dit zijn vaak Infrastructure as a Service (IaaS) applicaties of virtuele machines (VM’s).  
 • Replatform (lift-and-reshape): het verplaatsen van resources van on-premises of een andere cloudprovider naar Azure met minimale aanpassingen, vaak naar een Platform as a Service (PaaS) oplossing.  
 • Refactor (re-architect): grote veranderingen aan de applicatiearchitectuur zijn nodig om resources optimaal te verplaatsen van on-premises of een andere cloud-provider naar Azure.   

Zodra je migratiestrategieën hebt gedefinieerd voor alle applicaties, consolideer je deze in een high-level migratieplan. Dit plan moet een overzicht geven van de volgorde van migraties, eventuele afhankelijkheden tussen applicaties en een ruw tijdschema voor elke migratie.

Fase 2: Moderniseringsstrategie 

Na de eerste stappen van het migratietraject is het tijd om de focus te verleggen naar applicatiemodernisatie. Met deze twee stappen kun je dieper in de applicatiearchitectuur duiken, de vereiste wijzigingen beoordelen en uw migratie- en moderniseringsplan dienovereenkomstig verfijnen. Dit vormt de basis voor de volgende stappen van het migratietraject, waar het eigenlijke moderniseringswerk zal plaatsvinden om uw applicaties te transformeren in cloud-native, veerkrachtige en schaalbare oplossingen. 

Stap 4: Applicatiearchitectuur 

Voor een succesvolle applicatiemigratie en -modernisatie moet je een gedetailleerde analyse maken van de infrastructuur en architectuur van de applicatie, inclusief componenten, afhankelijkheden en integratiepunten. Voor applicaties die aanzienlijke wijzigingen vereisen, kan een grondigere analyse nodig zijn.  

Identificeer welke gebieden moeten worden verbeterd of herontworpen om optimaal te profiteren van de moderne cloudinfrastructuur. Overweeg factoren zoals schaalbaarheid, veerkracht, flexibiliteit en kostenoptimalisatie. Bepaal of containerisatie, microservices of andere moderne architectuurpatronen de prestaties, flexibiliteit en onderhoudbaarheid van de applicatie zouden verbeteren. 

Stap 5: Verfijnen en verbeteren

Zodra u een gedetailleerd inzicht hebt in de infrastructuur en architectuur van de applicatie, is het tijd om het initiële plan uit stap 3 te herzien. Houd bij de herziening rekening met de inzichten die zijn verkregen uit de gedetailleerde analyse die in stap 4 is uitgevoerd.  

Controleer of er aanpassingen, verbeteringen of optimalisaties nodig zijn voor een succesvol migratie- en moderniseringsproces. Bekijk ook opnieuw de volgorde van de applicatiemigraties, rekening houdend met eventuele afhankelijkheden tussen applicaties of componenten. Stem het tijdschema, de toewijzing van middelen en mogelijke risico’s en strategieën voor risicobeperking af. 

Fase 3: De strategie implementeren en aanpassen 

Terwijl u uw plannen uitvoert en applicaties migreert naar de cloud, is het cruciaal om waakzaam en flexibel te blijven. Houd de voortgang van elke applicatie nauwlettend in de gaten en communiceer regelmatig met de betrokken teams. Evalueer de voortgang en resultaten van elke migratie, verzamel inzichten en geleerde lessen en wees bereid om noodzakelijke aanpassingen in het plan aan te brengen.  

Vergeet niet dat het proces hier niet eindigt. Het is essentieel om uw gemoderniseerde applicaties na de migratie te blijven controleren en optimaliseren, zodat ze blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie en de verwachte voordelen blijven opleveren.

Conclusie

Het succesvol migreren van uw applicatieportfolio naar de cloud vereist zorgvuldige planning, een goed gedefinieerde strategie en deskundige begeleiding. In deze blogpost hebben we de eerste stappen besproken voor het bedenken en ontwerpen van uw migratie. Door deze stappen te volgen en gebruik te maken van best practices uit de sector, kun je de weg vrijmaken voor een gestructureerde en succesvolle migratie naar cloud-native applicaties.  

Klaar om te beginnen aan jouw reis naar applicatiemigratie en -modernisering? Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij kunnen optreden als gidsen en vertrouwde adviseurs. Laten we samen de toekomst van uw applicaties vormgeven!

Smokescreen