De kracht van assessments: must-have of nice to have?

11.02

Elk van onze journeys start met een assessment: een analyse van je huidige applicatielandschap en architectuur. Met als resultaat een duidelijk plan van aanpak met een helder startpunt en enkele concrete next steps. Tenminste, zo werken we bij CloudFuel. In onze vorige blog kon je al meer te weten komen over onze visie omtrent de verschillende fases van een traject; in dit artikel gaan we dieper in op het belang van het assessment. Is het een must-have of nice to have? 

What’s in a name? 

Wie ooit al op vakantie vertrok met de wagen, weet: je bent er enkel bij gebaat om een goed GPS-systeem bij de hand te hebben. Een wegenkaart is immers niet slecht, maar het is toch beter als pakweg een Waze-applicatie je waarschuwt voor files en omleidingen, of wanneer je kan berekenen wanneer het volgende tankstation eraan komt.  

Dergelijk principe kan je vergelijken met een traject dat al dan niet start met een assessment. Zonder assessment werken, wil zeggen dat wij je geen gefundeerd advies kunnen bieden. Je begint dan head-first aan iets en komt al snel voor onaangename verrassingen (file of te weinig brandstof) te staan die je niet zouden overvallen bij het gebruik van een assessment (Waze).  

Met behulp van het assessment kan je dus op voorhand vrij goed inschatten waar mogelijke problemen zich situeren, welke inspanningen geleverd moeten worden, welke risico’s er zoal kunnen opduiken, wat de kosten zullen zijn, en nog veel meer. 

Co-Creatie & Coaching 

Het doel is om een helder startpunt te hebben en om met een co-creatiemodel (zie ons als supportive coaches) de applicatie te kunnen verbeteren. Hoe gaat een assessment in zijn werk; we overlopen samen een aantal verschillende aspecten. Vooreerst scannen we je applicatie (en –omgeving) grondig met de juiste tools. Zo kunnen we, bijvoorbeeld, met een code-analyse vaststellen op welke versies de applicatie werkt, hoe veilig het allemaal nog is, of het op locatie of op een cloud functioneert enzovoort. Kort door de bocht: hoe draait het, waar draait het en hoe goed draait het (nog).  

Technologie brengt ons al een heel eind, maar je wordt als klant uiteraard consistent geconsulteerd. We onderzoeken niets zonder jouw akkoord en extra input. In eerste instantie brengen we met het document voor iedere klant het volledige plaatje in kaart. Voor ons is dit de meest efficiënte manier van werken en als klant ben je zeker dat elk aspect werd geëvalueerd. Op basis van de antwoorden kunnen we samen oplossingen voorzien en deze zijn wél op maat. 

Oplossingen zijn overigens eerder aanbevelingen en verbeteringen. Wij zullen nooit zomaar het development van je applicatie overnemen, maar je eerder coachen om de applicatie naar een hoger niveau te brengen. Dit met jullie eigen mensen en op jullie eigen tempo.  

Een adequate manier dus om te starten aan het ontwerpen van de ideale architectuur voor de applicatie. We berekenen de kosten zodat die niet plots uit de pan swingen en stellen verschillende paden voor. Mogelijke risico’s kunnen wij sneller zien. Ook daar ben je met deze fase zeker geholpen. Als klant sta je niet voor voldongen feiten of een one-size-fits-all service. 

Assessment als houvast 

Ook voor retrospectieve redenen is een assessment interessant. Met behulp van het document dat werd opgesteld, kan je blijvend, maar vooral ook aan het einde van een project evalueren wat effectief werd verwezenlijkt. De korte-, middellange- én langetermijndoelstellingen, met de daaraan gekoppelde uitdagingen, staan er immers in neergeschreven. Mogelijke risico’s werden hierbij vermeden of goed geanticipeerd.  

We geloven en investeren absoluut in het assessment omdat wij ervan overtuigd zijn dat het in hoge mate meerwaarde biedt. Reken op meerdere dagen voor deze fase, maar weet dat dit ook loont. 

Kortom: een assessment is het ideale vertrekpunt van een journey en reist het hele traject met je mee. 

Overtuigd van de waarde van een assessment en klaar om met ons je journey aan te vatten? Neem dan snel contact met ons op. Wij ondersteunen je graag van vrijblijvende vraag tot concrete samenwerking. 

Smokescreen