“De kracht van onze ontzorging ligt ‘m voornamelijk in de complementariteit van Arxus en CloudFuel.”

02.12

Bedrijven automatiseren en digitaliseren steeds vaker hun bedrijfsprocessen. Managed Services betekent dan ook niets meer dan het uitbesteden (geheel of gedeeltelijk) van die processen, zoals bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van je IT-infrastructuur aan een externe partner. CloudFuel wil hier nog een stapje verder in gaan en spreekt over een totale ontzorging. We hadden een gesprek met Kim Fertinel en Erlend Schenkels, respectievelijk de managing partners van CloudFuel en Arxus, over wat de meerwaarde is van hun aanpak.  

Jullie willen zich bewust distantiëren van het klassieke managed services verhaal. Kunnen jullie hier iets dieper op ingaan? 

Erlend Schenkels: (Managing Partner, Arxus): “Waar bij een klassieke benadering managed services worden geplaatst over een bestaande omgeving, willen wij absoluut niet gaan voor een status quo van de huidige omgeving. We voeren eerst aanpassingen uit voor we van start gaan met het managed services verhaal. Ook het gebruik van tooling ligt volledig anders. Nu maken we veel meer gebruik van built-in functionaliteiten van het platform in plaats van er meteen een volledig arsenaal aan externe tools bij te halen. En betrokkenheid van de klant is ook een cruciaal facet van onze visie op managed services. We willen de klant over een brede set van applicaties kunnen ontzorgen, zonder het volledig uit zijn handen te nemen. Het blijft belangrijk dat de klant voor een stuk controle bewaart en inzicht heeft in de procedures en data.” 

Kim Fertinel (Managing Partner, CloudFuel): “Met Arxus en CloudFuel willen we vooral een complementair portfolio aan managed services kunnen aanbieden. Het klopt dat de services van CloudFuel gericht zijn op het applicatieve luik, maar de fundering die Arxus levert, vanuit een platform perspectief, is essentieel om de applicatie op de juiste manier te kunnen managen. We gaan dus voor een heel brede aanpak. Zaken zoals governance, security, cost management, noem maar op, zitten allemaal in ons aanbod, waar dat bij het klassieke managed services verhaal absoluut niet het geval is.”  

We kunnen dus stellen dat jullie al een stapje verder staan? 

Kim: “Zeker en vast. Het gaat ‘m over de symbiose tussen het applicatieve en het platform. Applicatieve monitoring impliceert dat we samen met de klant kijken welke belangrijke triggers er moeten gemonitord worden en hoe alerting hierop geïmplementeerd dient te worden. Maar we gaan dus verder. En daar zit net de kracht van de samenwerking tussen Arxus en CloudFuel. Er wordt flink wat aandacht besteed aan platform management: hoe moeten DevOps pipelines gemanaged worden, hoe worden deployment templates aangepast, etc.” 

Wat mag er verwacht worden van jullie managed services? 

Kim: “We streven naar een heel sterke klantfocus. We willen niet meteen teruggrijpen naar externe monitoring pakketten maar onze klanten een standaard toolbox bieden. Op die manier behouden ze het overzicht, kunnen ze zelf input geven. Doe je dat niet, dan maak je het des te ingewikkelder, en creëer je een soort van blackbox. Een situatie waarin de klant zelf weinig zicht heeft op de situatie. Een development team dat niet weet wat er binnen zijn applicatie gebeurt, kan moeilijk zelf aanpassingen maken. Zo simpel is het. Het is  dus een co-creatie verhaal. Wij faciliteren onze klanten, zodat zij te allen tijde weten waar ze mogelijks tegenaan lopen. Anderzijds zorgen wij voor high availability, wat impliceert dat onze engineers proactief handelen en acties ondernemen om potentiële problemen uit de weg te ruimen.” 

We leveren vanuit CloudFuel dus tweedelijnsondersteuning aan zowel interne partners als externe development teams. Die ondersteuning omvat applicatie monitoring, alerting, het proactief spotten en oplossen van mogelijke onregelmatigheden. Op die manier ontzorgen we het development team van de klant en kunnen zij focussen op hun core taken. De kracht van die ontzorging ligt ‘m voornamelijk in de complementariteit van Arxus en CloudFuel. Applicatieve problemen kunnen gerelateerd zijn aan onderliggende platform issues. Wanneer er zich problemen voordoen op platformniveau kunnen we makkelijk terugkoppelen naar de collega’s bij Arxus en vice versa. Zo krijg je een heel complementaire samenwerking, een complementair portfolio zeg maar.”  

Naast de implementatie zorgen jullie ook voor kennisoverdracht naar de klant. Wat is het belang daarvan? 

Erlend: “Mochten we alles uit handen van de klant nemen, dan heeft die totaal geen inzicht meer in zijn eigen omgeving. We ambiëren dus een goede wisselwerking, waarbij we verschillende levels of engagement aanbieden. De klant geeft aan in welke mate hij betrokken wil of kan zijn. Dat vergt natuurlijk het maken van goede afspraken.” 

Proberen jullie nog even aantal tastbare voordelen van jullie aanpak te schetsen? 

Kim: “Wat we zien is dat héél veel van onze klanten een berg werk hebben met het beheer en onderhoud van hun bestaande applicaties. Applicatie management gaat over applicatiearchitectuur, ondersteuning, maintenance en adequaat beheer. Er moeten patches uitgevoerd worden, technologische vernieuwingen toegepast worden, noem maar. Nog te vaak stellen we vast dat interne development teams nog belast zijn met deze taken, waar ze eigenlijk zouden moeten kunnen focussen op het deployment van nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten.”

“En laten we eerlijk zijn, elke business functie die niet wordt ontwikkeld kost een onderneming geld. Een gemiste kans dus. Leg je dergelijk management in handen van een externe partij, dan krijgt je team meer tijd om te focussen op hun kerntaak: het realiseren van nieuwe ontwikkelingen.” 

“Daarnaast vertaalt onze proactieve houding zich in een minder grote kans op uitval. Zo creëer je snelle, robuuste en hoog performante applicaties, wat altijd concurrentievoordeel oplevert.” 

Erlend: “We besteden ook aandacht aan alignatie met de vooropgestelde DevOps strategie. Dat kader is belangrijk, je moet proberen daarbinnen te blijven of alleszins gebruik te maken van bepaalde zaken en standaarden die vastliggen.”  

Jullie zien zichzelf dus meer als deel van de organisatie bij jullie klanten dan een externe partner?  

Kim: “Zoals eerder aangegeven, het is echt een co-creatie verhaal. Stap voor stap bouwen we samen iets uit met de klant. We hanteren standaarden, maar houden steevast rekening met de huisregels en procedures van de klant. Beschouw ons dus vooral als een extern kenniscentrum ingebed in de eigen organisatie. Dat nauwe contact is belangrijk. We willen niet gewoon opereren op basis van SLA’s en KPI’s. We houden van een persoonlijke aanpak.” 

“We gaan dus voor een journey verhaal. Het is geen big bang scenario.  We stippelen samen met de klant een traject uit en stelselmatig worden er stappen gezet naar meer. Dat vergt tijd, dat doet je niet vandaag op morgen. Het is een proces, iets wat groeit en waarin ook de samenwerking groeit.” 

Geïnspireerd door dit interview? Benieuwd wat onze managed services voor jouw organisatie kunnen betekenen? Aarzel niet om contact op te nemen, we bekijken samen wat er mogelijk is. 

Smokescreen